Ảnh hưởng dịch Covid-19, thành phố Phúc Yên giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp

Theo báo cáo của UBND thành phố Phúc Yên, năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư công của thành phố hơn 529,9 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh 263,4 tỷ đồng, ngân sách thành phố trên 219 tỷ đồng và ngân sách xã, phường 47,4 tỷ đồng. Hết 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố mới giải ngân được trên 129,9 tỷ đồng, đạt 24,5% kế hoạch. Trong đó, ngân sách thành phố giải ngân trên 63,1 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch; ngân sách xã, phường giải ngân trên 35,9 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch.  

 

Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 xảy ra trong 4 tháng đầu năm nên việc huy động nhân công khó khăn đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Từ đầu năm đến nay, thành phố chủ yếu tập trung thanh toán khối lượng hoàn thành cho các công trình quyết toán, hoàn ứng năm 2019 trở về trước, hầu hết các dự án mới chưa khởi công dẫn đến khối lượng giải ngân không cao.  

Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, các xã, phường đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai ngay việc lựa chọn nhà thầu đối với các công trình mới, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công ở cả 3 cấp nguồn vốn. Đồng thời, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là những dự án, công trình đã có mặt bằng sạch; có biểu đồ tiến độ cụ thể cho các dự án còn vướng mắc, tiến độ chậm. Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của thành phố; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện.

Bảo Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đăng ký thông tin vào from bên dưới để được hỗ trợ tư vấn:[dynamichidden du-an "CF7_get_post_var key='title'"]