Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Phấn đấu trở thành đô thị vệ tinh về du lịch, dịch vụ, giáo dục của tỉnh và khu vực vào năm 2030

(Xây dựng) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Phúc Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các mục tiêu Nghị quyết để xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp và thu được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

phuc yen vinh phuc phan dau tro thanh do thi ve tinh ve du lich dich vu giao duc cua tinh va khu vuc vao nam 2030
Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh – Tỉnh Uỷ viên, Bí thư thành phố Phúc Yên.

Thành phố đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, có hàng trăm doanh nghiệp mới thành lập với số vốn đăng ký hàng ngàn tỷ đồng. Hiện nay, 1.248 doanh nghiệp đang hoạt động và có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước.

Thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thực hiện Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/01/2013 của Tỉnh ủy về “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”;… và thu được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Với những định hướng đúng đắn đã giúp cho kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất của các ngành kinh tế bình quân tăng 3,28%. Trong đó, ngành công nghiệp, xây dựng tăng 2,9%; ngành du lịch, dịch vụ tăng 13,16%; ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,01%.

Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế ước đạt 478,15 ngàn tỷ đồng; đến cuối năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt 94 ngàn tỷ đồng; ngành dịch vụ, du lịch đạt 6 ngàn tỷ đồng; ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 490 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế của thành phố là: Công nghiệp, xây dựng 93,53%; dịch vụ 5,97%; nông, lâm, thuỷ sản 0,50%.

Bên cạnh đó, thành phố Phúc Yên đã huy động và tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nhân dân đóng góp 4,297 tỷ đồng (gồm tiền mặt 1,342 tỷ đồng, 7.204 ngày công quy tiền 1,44 tỷ đồng; hiến trên 30 ngàn m2 đất, quy tiền 1,515 tỷ đồng). Các hộ dân tự đầu tư 128,531 tỷ đồng để chỉnh trang nhà cửa, sân vườn đảm bảo đạt chuẩn về nhà ở dân cư, cảnh quan môi trường nông thôn.

Năm 2017, thị xã được UBND tỉnh quyết định công nhận 4/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100% tổng số xã); năm 2018, xã Tiền Châu và xã Nam Viêm trở thành phường; thị xã Phúc Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Năm 2019, thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 144,495 ngàn tỷ đồng, bình quân tăng 16,6%/năm, vượt mục tiêu đại hội (mục tiêu đại hội từ 8 – 10%); chi ngân sách Nhà nước đạt 3,239 ngàn tỷ đồng, bình quân tăng 8,4%/năm. Tổng vốn ngân sách dành cho đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 337,4 tỷ đồng/năm, tăng 127 tỷ đồng/năm; bình quân chiếm gần 52,1% tổng chi ngân sách. Thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2019 đạt 57,96 triệu đồng/người/năm.

Về công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng và tài nguyên môi trường; phát triển hạ tầng đô thị và xây dựng nếp sống văn minh. Thực hiện quản lý quy hoạch, UBND thành phố Phúc Yên đã ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc khu vực thành phố Phúc Yên để thực hiện quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung đô thị Vĩnh Phúc; thực hiện quản lý chặt chẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị theo thẩm quyền; kịp thời điều chỉnh quy hoạch khi được phê duyệt; đã quy hoạch và trình phê duyệt dự án trung tâm chính trị – hành chính của thành phố; đồng thời quy hoạch các khu đất đấu giá, đất giãn dân tại các phường, xã.

Các lĩnh vực văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được thành phố quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng tiếp tục được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Các cấp chính quyền được củng cố, công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khoá XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thường xuyên được quan tâm, chú trọng; đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

phuc yen vinh phuc phan dau tro thanh do thi ve tinh ve du lich dich vu giao duc cua tinh va khu vuc vao nam 2030
Thành phố Phúc Yên ngày càng đổi mới và phát triển.

Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được thành phố Phúc Yên thực hiện nghiêm túc và đat kết quả cao.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, các quy định kịp thời, đúng kế hoạch; cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết, những quan điểm chỉ đạo, những việc cần làm ngay; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác thực hiện của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết và các quy định. Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm cơ bản đạt yêu cầu đề ra.

Với tinh thần tự soi, tự sửa, báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân đã bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định trách nhiệm nêu gương, hướng dẫn của cấp trên, tập trung làm rõ và chỉ ra những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục. Việc tổ chức kiểm điểm diễn ra dân chủ, đoàn kết, xây dựng, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân; nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Ban thường vụ Thành uỷ  Phúc Yên và các cấp uỷ trực thuộc đã kịp thời xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện trong toàn đảng bộ thành phố. Tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, chuyên đề toàn khoá và chuyên đề hằng năm cho cán bộ, đảng viên.

Phát huy thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo, Đảng bộ và nhân dân thành phố Phúc Yên phấn đấu phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, đổi mới, sáng tạo để phát triển nhanh – bền vững. Quan tâm phát triển đô thị, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu đến năm 2030, xây dựng thành phố Phúc Yên đủ tiêu chí của đô thị loại I, có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, một đô thị xanh, thông minh, bền vững. Phúc Yên trở thành đô thị vệ tinh về du lịch, dịch vụ và giáo dục của tỉnh và khu vực.

Theo đó, phấn đấu duy trì mức tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất của các ngành kinh tế đạt trên 6,5%/năm. Trong đó, công nghiệp – xây dựng tăng trên 5,5%/năm; dịch vụ, du lịch tăng trên 20%/năm; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trên 3%/năm; Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng là 88,78%; dịch vụ, du lịch là 10,78%; nông, lâm nghiệp, thủy sản là 0,44%; Thu ngân sách nhà nước bình quân tăng từ 8-10%/năm, chi ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về các chỉ tiêu văn hoá – xã hội: Quy mô dân số đạt trên 200 ngàn người; Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 85%; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 65%, khu vực nội thị đạt trên 80%; Duy trì và tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 82%; Tỷ lệ thôn, tổ dân phố, gia đình đạt chuẩn văn hóa hàng năm trên 85%; Giải quyết việc làm bình quân đạt trên 2.500 lao động/năm. Trong đó, xuất khẩu lao động trên 100 người/năm; Có trên 75% số trường học đạt chuẩn quốc gia (theo chuẩn mới); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 7%; Giữ vững chuẩn quốc gia y tế phường, xã; duy trì dân số ở mức sinh thay thế; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%;  Tỷ lệ hộ nghèo đến 2025 đạt dưới 0,8% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025); Trên 80% người dân sử dụng Internet; trên 70% tỷ lệ hộ gia đình có kết nối băng rộng;

Để đạt được mục tiêu trên, cùng với những giải pháp cụ thể, Đảng bộ thành phố Phúc Yên xác định tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; phát huy tính tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để ổn định và khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng quê hương Phúc Yên giàu đẹp; xây dựng nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc; xây dựng con người Phúc Yên hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn; phát triển và quản lý xã hội bền vững, bảo vệ môi trường; thực hiện có hiệu quả tiến bộ, công bằng xã hội, tiếp tục đảm bảo vững chắc, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Nguyễn Văn Mạnh
Tỉnh Uỷ viên, Bí thư thành phố Phúc Yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đăng ký thông tin vào from bên dưới để được hỗ trợ tư vấn:[dynamichidden du-an "CF7_get_post_var key='title'"]